Opis

ARHITEKTURA / NOTRANJA OPREMA / ZUNANJA UREDITEV / URBANIZEM

NOVOGRADNJE / PRENOVE

STORITVE:

Oblikovanje objektov.

Oblikovanje notranje opreme.

Oblikovanje zunanje ureditve.

3D modeliranje in izdelava 3D vizualizacij.

Izdelava idejnih projektov (analiza zemljišča, lokacijska preveritev gradnje).

Priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Priprava projektne dokumentacije za izvedbo (gradnja in notranja oprema).

Priprava projektne dokumentacije izvedenih del.

Priprava projektne dokumentacije za uporabno dovoljenje.

Legalizacija objektov.

Vodenje upravnih postopkov.

Gradbeni nadzor.

Projektantski nadzor gradnje.

Vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

Sodelovanje pri izdelavi drugih prostorskih izvedbenih aktov v delu, ki se nanaša na urbanizem

in strokovno področje arhitekture.

Svetovanje pri gradbenih investicijah.

Lokacija

Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, Slovenia

Telefonska

040 471 797

work_outline
Povpraševanje
mood_bad
  • Ni ocen.
  • Za oddajo ocene se prijavite
    Nazaj