Opis
Ocenjujemo vrednost vseh vrst tipov nepremičnin, kot npr.:
 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine)
 • poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali)
 • industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča)
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča)
 • komunalno gospodarsko infrastrukturo in objekte
 • vključno s specialnimi nepremičninami.
Na področju pravnega sektorja opravljamo naslednje storitve:
 • sestava kupoprodajnih, najemnih in drugih pogodb
 • vpisi lastnikov v zemljiško knjigo
 • prenosi lastninske pravice na nepremičninah
 • ustanovitev služnosti in vpisi služnosti v zemljiško knjigo
 • etažne delitve večjih in manjših stavb
 • razdelitev solastnine med solastniki (vse v zvezi s solastnino)
 • sodni postopki po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določitvi pripadajočega zemljišča k stavbam (ZVEtL)
 • postopki po Zakonu o kmetijskih zemljiščih za prodajo/promet kmetijskih zemljišč in gozdov (predpisani postopki pred upravno enoto, postopki za predkupne pravice in predkupne upravičence)
 • urejanje razmerij med sosedi
 • odkup skupnih prostorov in skupnih delov stavbe (vključno s potrebnimi geodetskimi storitvami)
 • urejanje razmerij med lastniki in upravnikom
 • urejanje medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki
 • pridobitev soglasij za promet z nepremičnino
 • postopek za izbris stare hipoteke iz zemljiške knjige
Lokacija

Razlagova ulica 15, Maribor, Slovenia

Telefonska

070 472 626

work_outline
Povpraševanje
mood_bad
 • Ni ocen.
 • Za oddajo ocene se prijavite
  Nazaj