Opis

KDO SMO

Družba DOMINVEST je organizirana družba z omejeno odgovornostjo, katere začetki segajo v leto 1966, ko je bilo ustanovljeno Stanovanjsko podjetje Jesenice.

Družba se je večkrat prestrukturirala in preoblikovala (v vmesnem obdobju poznamo Biro za urbanizem in stanovanjsko poslovanje), ves čas pa je igrala zelo pomembno vlogo na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva oziroma gradbeništva nasploh v celotni Zgornjesavski dolini.
V taki obliki, kot je danes, obstaja od leta 1999.

Glavne dejavnosti družbe so naslednje

 • upravljanje stanovanjskih in poslovnih stavb (tehnične, finančne in organizacijske rešitve),
 • upravljanje večjih kotlovnic in energetskih sistemov (delitev stroškov, tehnične rešitve, sanacije sistemov, energetsko pogodbeništvo),
 • poslovanje z nepremičninami (posredovanje, gradnja za trg, oddajanje lastnih nepremičnin v najem, svetovanje ter pomoč pri udeležbi na javnih dražbah in zbiranjih ponudb),
 • cenitve nepremičnin za potrebe naročnikov, sodišč, bank, ipd.,
 • evidentiranje etažne lastnine in ureditev vseh ostalih premoženjsko-pravnih zadev (ureditev stanja v  zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjig),
 • gradbeni in nepremičninski inženiring (projektiranje, tehnično svetovanje, nadzor nad gradnjo, vpis v zemljiški kataster in kataster stavb),
 • energetski inženiring (energetski pregledi, energetske izkaznice vseh stavb, elaborati z izračuni korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbah z več deli, energetske sanacije stavb),
 • pravno svetovanje na področju nepremičnin in gradbeništva.

Strokovno znanje in dolgoletne izkušnje našega ekspertnega tima so zagotovilo za celostne rešitve s področja nepremičninskega in gradbenega inženiringa. Naša vizija je dolgoročno postati vodilni ponudnik tovrstnih storitev na področju zgornje Gorenjske.

Lokacija

Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice, Slovenia

Telefonska

04 581 26 00

Socialna omrežja
work_outline
Povpraševanje
mood_bad
 • Ni ocen.
 • Za oddajo ocene se prijavite
  Nazaj