Opis

Geodetsko podjetje GEODETI d.o.o., Grosuplje vam nudimo celovite geodetske storitve. S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot so:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija (delitev parcele in združitev parcel)
 • Izravnava meje
 • Označitev meje
 • Geodetski načrt (posnetek terena)
 • Zakoličenje objektov
 • Sprememba vrste rabe
 • Evidentiranje stavbe
 • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)
 • Vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vris vodov GJI)
 • Inženirska geodezija
 • Odmere dolžinskih objektov
 • Izdelava identifikacijskih potrdil
Lokacija

Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje, Slovenia

Telefonska

01 786 07 97

Socialna omrežja
work_outline
Povpraševanje
mood_bad
 • Ni ocen.
 • Za oddajo ocene se prijavite
  Nazaj