Opis

GEODETSKE STORITVE IN PROJEKTIRANJE

 

- UREDITEV MEJE, PARCELACIJA, IZRAVNAVA MEJE

- GEODETSKI NAČRT

- ZAKOLIČBA STANOVANJSKIH STAVB IN OSTALIH OBJEKTOV

- VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

  • po izgradnji nove stavbe (obvezno po 81. členu ZEN – 47/2006),
  • pred vzpostavitvijo etažne lastnine, ki bi jo vpisali v zemljiško knjigo,
  • kadar bi radi prodali, kupili ali menjali stavbo oz. del stavbe.

- SPREMINJANJE PODATKOV KATASTRA STAVB

  • kadar ste objekt rekonstruirali in bi radi evidentirali spremembe v katastru stavb.

- PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE

  • po izgradnji stanovanjske ali poslovne stavbe.

- PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

  • pred pričetkom gradnje zahtevnih in nezahtevnih objektov, za slednje se vodi skrajšan postopek.
Lokacija

Zgornji Brnik 390, Brnik - Aerodrom, Slovenia

Telefonska

040 170 767

Socialna omrežja
work_outline
Povpraševanje
mood_bad
  • Ni ocen.
  • Za oddajo ocene se prijavite
    Nazaj