Opis

V podjetju opravljamo vse geodetske storitve, ki jih predpisuje Zakon o evidentiranju nepremičnin. Storitve opravimo kakovostno, hitro in zanesljivo, pri tem pa so želje naših strank vedno na prvem mestu, če zakoni in pravilniki dopuščajo njihovo izvedbo.

Med naše storitve sodijo:

 • ureditev meje,
 • izravnava meje,
 • parcelacija,
 • upravna in pogodbena komasacija,
 • označitev meje z mejniki v naravi,
 • določitev zemljišča pod stavbo,
 • vpis stavb v kataster stavb,
 • izdelava geodetskega načrta,
 • zakoličba stavb in objektov,
 • vpis objektov v gospodarsko javno infrastrukturo,
 • evidentiranje vplivnih območij.
Lokacija

Pot na Rakovo jelšo 41, 1000 Ljubljana, Slovenia

Telefonska

041 388 595

work_outline
Povpraševanje
mood_bad
 • Ni ocen.
 • Za oddajo ocene se prijavite
  Nazaj