Opis

Statika

V podjetju Sta’tka izkušeni statiki za vas uredimo projektiranje in izdelavo tehnične dokumentacije gradbenih konstrukcij za faze IDZ, PGD, PZI, skladno z vsemi pravilniki o projektni in tehnični dokumentaciji ter z vso trenutno veljavno zakonodajo in Evrokod standardi. Analiziramo in dimenzioniramo različne vrste gradbenih konstrukcij iz lesa, opeke, betona in jekla. To vključuje statične izračune in izrise gradbenih konstrukcij, in sicer:

 • statični izračun vseh vrst konstrukcij,
 • statični izračun za izdelavo preboja stene in plošče, rušenje nosilne stene,
 • statična presoja oz. mnenje,
 • statična sanacija,
 • dimenzioniranje temeljne plošče, AB plošče in AB nosilca,
 • izdelava/izris opažnega in armaturnega načrta,
 • izdelava /izris delavniškega načrta jeklenih konstrukcij.

Gradbeni popis del

V našem podjetju za vas izvedemo natančen in zanesljiv popis gradbeno-obrtniških del, na podlagi katerega boste lahko pridobili primerljive ponudbe (oz. po dogovoru tudi to uredimo mi) in s katerim boste točno vedeli, kakšen bo končni strošek načrtovane investicije.

Energetska učinkovitost objektov

Smo v času, ko se ob vse večji onesnaženosti okolja in zavedanju odvisnosti od energije vedno bolj obračamo k obnovljivim virom energije (OVE). Žal to ni vedno mogoče, zato je vse bolj pomembno, da k zmanjševanju onesnaženosti okolja in energetski varčnosti prispevamo z alternativnimi rešitvami izrabe energije.

V našem podjetju vam z namenom čim boljše energetske učinkovitosti oz. izrabe energije nudimo sledeče energetske analize objektov.

Strojne inštalacije

Vsaka stavba je poleg zidov, stropov, strehe oz. konstrukcijskih elementov sestavljena tudi iz elementov, ki sami stavbi dajejo funkcionalnost in bivanjsko ugodje. To so sistemi strojnih instalacij (ogrevanje, prezračevanje, vodovod, klimatizacija …). Projekti strojnih instalacij zajemajo projekte za priključitev stavb na javna omrežja (vodovod, toplovod, plinovod, kanalizacija), kot tudi projekte za načrtovanje opreme in sistemov znotraj stavbe (ogrevanje, vodovod, plinske instalacije, prezračevanje). Pri projektiranju različnih sistemov projektanti vedno težijo k sistemom, ki zagotavljajo varčno rabo energije, in k tehniki, ki je prijazna okolju.

3D - vizualizacije

V našem podjetju za vas pripravimo 3D-predogled oz. vizualizacijo vašega novo grajenega objekta, poslovnih prostorov, stanovanja, nadstreška, sobe, kuhinje, kopalnice … ali preprosto podstavka za vaš mobilni telefon oz. promocijskega materiala za vaše podjetje. Vse, kar potrebujemo za izdelavo 3D-vizualnega pogleda, je vaša ideja – želja (oblika, materiali itd.), ki jo pretvorimo v 3D-vizualizacijo za boljšo usklajenost vaših želja in izdelavo projektne dokumentacije.

Lokacija

Neveljska pot 12, Kamnik, Slovenia

Telefonska

041 915 262

work_outline
Povpraševanje
mood_bad
 • Ni ocen.
 • Za oddajo ocene se prijavite
  Nazaj